Menu Sluiten

Afspraken 2021

Samenstelling bestuur 2021

Het bestuur voor het jaar 2021 is als volgt samengesteld:

 • Rita SCHATTEMAN, voorzitter
 • Piet DEJONGHE, secretaris, tieltsportief@outlook.com
 • Thijs GOEMAERE, penningmeester
 • Willy VANDERSCHAEGHE, Mario BOLDENS, Marc DE VREESE, Arne CHEVROLET, Rik BOUCKAERT, Kristof BLANCKE, Frederik GOEMAERE, bestuursleden

We namen eind 2020 afscheid van Bernard SABBE als bestuurslid. We willen hem danken voor de jarenlange inzet. Bernard nam de voorbije jaren heel wat taken op zicht. Vooral bij onze organisaties verzette hij bergen werk. BEDANKT!

Zelf interesse om ons bestuur te versterken? Aarzel niet om ons te contacteren… We zijn momenteel nog op zoek naar enkele bestuursleden.

Lidgeld

Voor leden die hun lidmaatschap hernieuwen, komt het lidgeld op 125 euro. Daarin zit dan clublidgeld, broek en trui lange én korte mouwen en de verzekering (VBR).  Een extra gezinslid komt uit op 95 euro.

Nieuwe leden betalen eenmalig eenmalig 175 euro, daarin zit dan clublidgeld, broek en trui lange én korte mouwen.

U kunt geen actief rijdend lid zijn van onze club zonder clubkledij.

Noteer ook dit: om te hernieuwen voor een volgend jaar is de uiterste datum de 15de december. We doen dit om jullie te allen tijde veilig verzekerd op weg te houden!

Groepen op zondag

Niets nieuws onder de zon: voor de zondagritten is er keuze uit 4 groepen:

A, B, B1 of C.

 • Onze C-vrienden rijden aan een rustig tempo een 50-tal km
 • De B1-groep fietst ritten tot 70 km aan een gemiddelde van 28 à 29 km/u.
 • De B’s rijden 70 tot 80 km aan een gemiddelde van 30 à 32 km/u.
 • De A’s tenslotte fietsen sneller dan de eerste 3 groepen en dragen zorg voor elkaar.

En dan is er ook nog de donderdagse werking, waarbij we ook de verschillende groepen terugvinden.

 • De D-groep zijn onze dames die een ontspannen tochtje fietsen in de omgeving van Tielt. Vanzelfsprekend zijn ook de heren welkom!
 • Ze zijn met niet te veel, maar genoeg om een groepje te vormen dat aan zo’n 27 km/u fietst, en dit voor een tweetal uur. We noemen hen de C’s.
 • De B-vrienden gaan voor 30 km/u, ook al van 19u tot 21u.
 • En de A’s dan? Rijden dus sneller, maar zo kennen we hen.

Dames & heren

Met deze regeling is het duidelijk: Er bestaan geen aparte heren en damesgroepen meer, alleen verschillende groepen qua snelheid en duur van de uitstappen.

Verkeersreglementen

De bestuursleden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, fouten van allerlei aard of verkeersovertredingen van de leden.  Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het STRIKT NALEVEN van de verkeersreglementen.  Als de groep met minder dan 15 leden is, WORDT ER OP HET FIETSPAD GEREDEN.

Pech

Wanneer iemand lek rijdt of andere pech heeft, WACHT IEDEREEN.

Clubkledij

Tijdens de clubritten fietst iedereen in de clubkledij. Dit uit respect voor zowel medeclubleden als voor onze trouwe sponsors! Bij slecht en/of koud weer kan u natuurlijk wel een regenjasje of zo aantrekken. Er is een waaier aan verschillende kledij beschikbaar.

Ritten

De op het maandblad opgegeven ritten kunnen altijd gewijzigd worden door een bestuurslid, dit naargelang de omstandigheden.

Regenweer

Als een bepaalde groep beslist niet uit te rijden wegens bv. slecht of mistig weer, kunnen de kilometers van die rit niet verrekend worden.  De aan de rit verbonden punten worden wel toegewezen, als het clublid op het startuur in het lokaal aanwezig is, en dit met de duidelijke bedoeling te gaan fietsen.

X